Otrzymaliśmy certyfikat TÜV Rheinland na nasze konstrukcje wsporcze do systemów PV!

Międzynarodowa jednostka certyfikująca TÜV Rheinland dokonała oceny procesu zakupu, przetwarzania i kontroli produkcji naszej firmy. Efektem są przyznane Budmatowi certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość wyrobów, w tym dla systemów wsporczych do konstrukcji fotowoltaicznych. 

Dokumenty potwierdzają zgodność naszych produktów z normami obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej i normami krajowymi. Certyfikacji poddano konstrukcje wsporcze wbijane w grunt, a także mocowane na fundamencie żelbetowym.  Konstrukcje wsporcze dla fotowoltaiki otrzymały dodatkowo Krajową Ocenę Techniczną od Instytutu Techniki Budowlanej.

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny były próby wytrzymałości powłok antykorozyjnych stosowanych dla konstrukcji wsporczych. Pozytywna opinia audytorów oznacza potwierdzenie najwyższej klasy odporności naszych wyrobów i możliwość stosowania nawet w środowiskach C4 i C5, czyli zastosowania przemysłowe o silnej ekspozycji na niesprzyjające warunki fizykochemiczne. 

Potwierdzenia jakościowe  TÜV Rheinland są kluczowe również dla możliwości stosowania przez Budmat oznaczenia CE.
Skrót „CE” to „Communauté européenne”, co po francusku oznacza „Unia Europejska”. Symbolizuje on również normy unijne, które upraszczają obrót towarami europejskimi. Oznakowanie symbolem CE oraz deklaracja zgodności CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.

Certyfikaty TÜV po raz kolejny potwierdzają, że zaufanie jakim cieszą się wśród klientów produkty Budmatu jest w pełni uzasadnione, a jakość naszej oferty jest gwarantowana!