Certyfikat ekologicznej stali XCarb® firmy ArcelorMittal

XCarb® to nowa marka, pod którą kryje się globalny program innowacji w produkcji stali firmy ArcelorMittal. Celem programu jest osiągnięcie produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Inicjatywy, które są częścią XCarb®, mają na celu zmniejszenie śladu węglowego ArcelorMittal.

Jedną z pierwszych inicjatyw są certyfikaty ekologicznej stali XCarb® firmy ArcelorMittal Europe – Flat Products. Certyfikaty wydawane są przez ArcelorMittal Europe – Flat Products i bazują na ograniczeniu emisji CO2, które zostało potwierdzone przez niezależny organ zewnętrzny – firmę DNV. Oszczędności są obliczane zgodnie z protokołem GHG, dotyczącym emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol for Project Accounting).

Zakup certyfikatu ekologicznej stali XCarb® oficjalnie przekazuje oszczędności CO2 osiągnięte przez ArcelorMittal Europe – Flat Products klientom firmy. Dzięki temu klient może zgłosić odpowiednią redukcję emisji CO2 z Zakresu 3, zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard).