Budmat Systemy PV członkiem PSF oraz BSW!

Miło nam poinformować, że firma Budmat została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fotowotoltaiki oraz Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) (Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Solarnego).

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF)

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) działa od 2019 roku i jest największą w Polsce organizacją branżową wspierającą rozwój wielkoskalowej energetyki słonecznej. Stowarzyszenie reprezentuje aktualnie blisko 100 podmiotów. Główne cele stowarzyszenia to działanie na rzecz zwiększania politycznej i społecznej świadomości na temat sektora fotowoltaiki i tworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. PSF integruje rynek PV w Polsce, zapewniając przestrzeń do wymiany wiedzy i nawiązania nowych relacji, organizując seminaria i konferencje. Jest organizatorem Kongresu Energetyki Słonecznej (KongresPV.pl) – największego merytorycznego wydarzenia branży PV.

Polityka prosumencka i dbałość o środowisko naturalne to wartości, które leżą u podstaw naszej działalności. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki to dla nas ogromna szansa na jeszcze większy wpływ na kształtowanie regulacji i standardów w dziedzinie energii odnawialnej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu oraz pasji do fotowoltaiki, będziemy mogli wnosić cenny wkład w rozwijanie tej ekscytującej dziedziny.

Bundesverband Solarwirtschaft (BSW)

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego powstało 1 stycznia 2006 roku z połączenia poprzednich stowarzyszeń UVS i BSi. Jako stowarzyszenie branżowe od wielu lat kompetentnie i z zaangażowaniem reprezentuje interesy korporacyjne branży energii słonecznej i magazynowania energii słonecznej w Niemczech i na ważnych rynkach zagranicznych. Pełni rolę informatora, konsultanta i mediatora w obszarze działań pomiędzy biznesem, polityką i konsumentami. Zapewnia bezpieczeństwo inwestycji w rozwijającym się sektorze energetyki słonecznej.

Nasza obecność w Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) otwiera przed nami drzwi do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z liderami niemieckiego przemysłu solarnego. Niemcy są jednym z czołowych graczy w dziedzinie energii odnawialnej, a członkostwo w BSW to nie tylko prestiż, ale także możliwość zdobywania najnowszej wiedzy i dostępu do najnowszych technologii.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki oraz Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) przyniesie wiele korzyści nie tylko nam jako firmie, ale także naszym klientom, partnerom i całej społeczności. Razem będziemy pracować nad tworzeniem przyszłości, która będzie opierać się na zrównoważonej, czystej i ekologicznej energii słonecznej. Bądźcie z nami na tej ekscytującej drodze!